Veel groene thee verlaagt mondkanker


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het drinken van thee de kans op het krijgen van mondkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 19 studies met 4675 mondkankerpatiënten.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het drinken van veel thee vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van mondkanker significant met 15% [95% BI = 0.779-0.934] verlaagde.

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyse dat het drinken van veel groene thee vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van mondkanker significant met 20% [95% BI = 0.673-0.947] verlaagde.

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyse dat het drinken van veel zwarte thee vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van mondkanker niet-significant met 5% [95% BI = 0.792-1.146] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De associaties werden zowel onder Aziatische als Kaukasische bevolking gevonden.

De onderzoekers concludeerden dat het drinken van veel groene thee de kans op het krijgen van mondkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Association of tea consumption and the risk of oral cancer: A meta-analysis by Wanga W, Yangb Y, […], Wuc W.

Link:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368837513008026

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over het drinken van thee.