Veel heem-ijzer verhoogt dikke darmkanker


Onderzoeksvraag:
Epidemiologische en experimentele studies ondersteunen de hypothese dat heemijzer in vlees de kans op het krijgen van dikke darmkanker (colorectale kanker) verhoogt. Dit overzichtsartikel werd uitgevoerd om deze hypothese te bevestigen, dan wel te ontkrachten.

Verhoogt het eten van veel heem-ijzer de kans op het krijgen van dikke darmkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 7 prospectieve cohort studies met 566607 deelnemers, waarvan 4734 personen met dikke darmkanker.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van veel heem-ijzer de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 18% [95% BI = 1.06-1.32] verhoogde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel heem-ijzer de kans op het krijgen van dikke darmkanker verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Heme Iron from Meat and Risk of Colorectal Cancer: A Meta-analysis and a Review of the Mechanisms Involved by Bastide NM, Pierre FHF and Corpet DE.

Link:
http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/4/2/177.full.pdf+html

Extra informatie van El Mondo:
Heem-ijzer zit voornamelijk in dierlijke producten, met name in roodvlees. Een hoge inname van heem-ijzer betekent in de praktijk meer dan 500 gram roodvlees of bewerkt vlees per week.
Lees hier meer over heem-ijzer.

Calcium, chlorofyl (bladgroenkorrels), vitamine C en polyfenolen kunnen de schadelijke (=kankerstimulerende) effecten van heemijzer in de dikke darm verminderen.