Veel peulvruchten verlaagt dikke darmkanker

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van peulvruchten de kans op het krijgen van dikke darmkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 14 cohort studies met 1903459 deelnemers en 12261 patiënten met dikke darmkanker met in totaal 11628960 personenjaren.

Er was geen sprake van publicatie bias [Egger's test (p = 0.16) of Begg's test (p = 0.31)].

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van veel peulvruchten vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 9% [gepoolde RR = 0.91, 95% BI = 0.84-0.98, p = 0.01, I2 = 40.2%] verlaagde.
Het verlaagde risico bleef significant na gecorrigeerd te hebben voor leeftijd, BMI of rood- en bewerkt vlees. De adjusted RR was respectievelijk 0.88 [95% BI = 0.81-0.96], 0.86 [95% BI = 0.78-0.95] en 0.89 [95% BI = 0.81-0.98].

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses dat het eten van veel sojabonen vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 15% [gepoolde RR = 0.85, 95% BI = 0.73-0.99] verlaagde.

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses dat het eten van veel peulvruchten vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van dikke darmkanker onder Aziaten significant met 18% [RR = 0.82, 95% BI = 0.74-0.91] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten veel sojabonen de kans op het krijgen van dikke darmkanker, met name onder Aziaten verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Dietary legume consumption reduces risk of colorectal cancer: evidence from a meta-analysis of cohort studies by Zhu B, Sun Y, […], Miaoa X.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4350074/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over het eten van peulvruchten en dikke darmkanker.
De internationale aanbeveling voor groenten ligt tussen 200-300 gram per dag.
Deze maaltijd levert 100 gram peulvruchten.
 

Voedingsadvies: