Vegetarisch dieet verlaagt de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten en kanker

Onderzoeksvraag:
Prospectieve cohort studies hebben de mortaliteit en de totale incidentie van kanker bij vegetariërs onderzocht, maar de resultaten waren tegenstrijdig en daarom werd dit literatuuronderzoek uitgevoerd.

Kan een vegetarisch dieet de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten en kanker verlagen?


Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 7 cohort studies met 124706 deelnemers. De duur van de studies was 10 tot 23 jaar en de leeftijd van de deelnemers was 10 tot 90 jaar. In deze 7 cohort studies zaten lacto-ovo-vegetariërs (die geen vlees of vis of deze voedingsmiddelen minder dan een keer per week aten, maar ze aten eieren of zuivelproducten, of beide) of veganisten (die geen vlees, vis, eieren of zuivelproducten aten).

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse liet zien dat de mortaliteit (sterfte) onder vegetariërs niet-significant 9% [RR = 0.91, 95% BI = 0.66-1.16) lager was dan onder niet-vegetariërs. Niet-significant wil zeggen, het kan niet met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het vegetarisch dieet de mortaliteit verlaagde. Niet-significant betekent geen verband.


De mortaliteit aan ischemische hartziekten onder vegetariërs was significant 29% [RR = 0.71, 95% BI = 0.56-0.87] lager dan onder niet-vegetariërs. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het vegetarisch dieet de mortaliteit aan ischemische hartziekten verlaagde.

De mortaliteit aan ziekten van de bloedsomloop onder vegetariërs was niet-significant 16% [RR = 0.84, 95% BI = 0.54-1.14] lager dan onder niet-vegetariërs. Niet significant want het RR van 1 zat in de 95% BI. Het RR van 1 wil zeggen geen risico. 
 

De mortaliteit aan cerebrovasculaire ziekten onder vegetariërs was niet-significant 12% [RR = 0.84, 95% BI = 0.70-1.06] lager dan onder niet-vegetariërs

De kankerincidentie (het aantal kankergevallen) onder vegetariërs was significant 18% [RR = 0.82, 95% BI = 0.67-0.97] lager dan onder niet-vegetariërs. Significant want het RR van 1 zat niet in de 95% BI.
 

De onderzoekers concludeerden dat de mortaliteit aan ischemische hartziekten en de kankerincidentie onder vegetariërs lager waren dan onder niet-vegetariërs.

Oorspronkelijke titel:
Cardiovascular Disease Mortality and Cancer Incidence in Vegetarians: A Meta-Analysis and Systematic Review by Huang T, Yang B, […], Li D.

Link:

http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowPDF&ArtikelNr=337301&Ausgabe=257173&ProduktNr=223977&filename=337301.pdf  

Extra informatie van El Mondo:
Het overzichtsartikel van gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde dubbelblinde humane studies (Engels review of RCTs) geeft antwoord op de volgende vraag:

“Is het slikken van voedingssupplementen zinvol?”. Ja bij een positieve conclusie en nee bij een negatieve conclusie.

Het overzichtsartikel van prospectieve cohort studies of van patiënt-controle studies geeft antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen?”.