Verzadigd vet vervangen door meervoudig onverzadigd vet verlaagt hart- en vaatziekten

 

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van verzadigd vet de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 11 cohort studies met 344696 deelnemers, waarvan 5249 mensen met hart- en vaatziekten en 2155 mensen die overleden waren aan hart- en vaatziekten. De duur van de studies varieerde van 4 tot 10 jaar.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat elke vervanging van 5 En% verzadigd vet door 5 En% meervoudig onverzadigd vet, de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten significant met 13% [95% BI = 0.77-0.97] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat elke vervanging van 5 En% verzadigd vet door 5 En% meervoudig onverzadigd vet, de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten significant met 26% [95% BI = 0.61-0.89] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat elke vervanging van 5 En% verzadigd vet door 5 En% koolhydraten, de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten niet-significant met 7% [95% BI = 1.01-1.14] verhoogde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat elke vervanging van 5 En% verzadigd vet door 5 En% koolhydraten, de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten niet-significant met 4% [95% BI = 0.82-1.13] verlaagde. Niet-significant want het risico van 1 zat in de 95% BI van 0.82-1.13.

De onderzoekers vonden dat er geen relatie bestond tussen elke vervanging van 5 En% verzadigd vet door 5 En% enkelvoudig onverzadigd vet en de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten.

De onderzoekers vonden dat er geen relatie bestond tussen elke vervanging van 5 En% verzadigd vet door 5 En% enkelvoudig onverzadigd vet en de kans op doodgaan aan hart- en vaatziekten.

De onderzoekers concludeerden dat het vervangen van  5 En% verzadig vet door 5 En% meervoudig onverzadigd vet zowel de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten als doodgaan aan hart- en vaatziekten verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Major types of dietary fat and risk of coronary heart disease: a pooled analysis of 11 cohort studies by Jakobsen MU, O'Reilly EJ, […], Ascherio A.

Link:
http://ajcn.nutrition.org/content/89/5/1425.full.pdf+htmlhttp://ajcn.nutrition.org/content/89/5/1425.full.pdf+html

Extra informatie van El Mondo:
Wat wil een vervanging van 5 En% verzadigd vet door 5 En% meervoudig onverzadigd vet zeggen?
Stel een dagelijkse voeding levert 2200 kcal, 50 gram verzadigd vet en 17 gram meervoudig onverzadigd vet.
Deze dagelijkse voeding van 2200 kcal bevat dus 20.45 En% ((50x9)/22) verzadigd vet en 6.95 En% ((17x90)/22) meervoudig onverzadigd vet.
Dus een 5 En% vervanging betekent dat deze dagelijkse voeding van 2200 kcal 15.45 En% verzadigd vet en 11.95 En% meervoudig onverzadigd vet bevat.
Een voeding van 2200 kcal met 15.45 En% verzadigd vet en 11.95 En% meervoudig onverzadigd vet komt overeen met een voeding met 2200 kcal die 37.77 gram verzadigd vet en 29.21 gram meervoudig onverzadigd vet bevat.

15.45 En% verzadigd vet wil zeggen dat verzadigd vet 15.45% bijdraagt aan 2200 kcal. Een gezond dagelijkse voeding bevat maximaal 10 En% verzadigd vet.