Vet verhoogt niet borstkanker

Onderzoeksvraag:
Verhoogt het eten van vet de kans op het krijgen van borstkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 24 prospectieve cohort studies.  

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van veel vet vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van borstkaner significant met 10% [95% BI = 1.02-1.19] verhoogde. Echter, dit verhoogde risico verdween na gecorrigeerd te hebben voor de traditionele risicofactoren van borstkanker.

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses geen verband tussen het eten van dierlijk vet, plantaardig vet, verzadigd vet, enkelvoudig onverzadigd vet, meervoudig onverzadigd vet, n-3-PUFA, n-6-PUFA, EPA, DHA, alfa-linoleenzuur, linolzuur, arachidonzuur en oliezuur en het krijgen van borstkanker.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van verschillende soorten vet de kans op het krijgen van borstkanker niet verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Dietary total fat and fatty acids intake, serum fatty acids and risk of breast cancer: A meta-analysis of prospective cohort studies by Cao Y, Hou L and Wang W.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26595162

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over borstkanker en vet.

Deze maaltijden zijn vetarm.

 

Voedingsadvies: