Vis en LC-PUFA verlagen niet alvleesklierkanker


Onderzoeksvraag:
Langketenige meervoudige onverzadigde vetzuren (LC-PUFA) zouden heilzaam kunnen zijn in het voorkomen van alvleesklierkanker, maar het verband tussen de consumptie van vis of LC-PUFA en alvleesklierkanker gevonden in epidemiologische studies is controversieel en niet overtuigend. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het eten van vis of LC-PUFA de kans op het krijgen van alvleesklierkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 9 cohort studies met 1209265 deelnemers, waarvan 3082 mensen met alvleesklierkanker en een gemiddelde follow-up duur van 9 jaar. Verder bevatte dit overzichtsartikel ook 10 patiënt-controle studies met 2514 patiënten met alvleesklierkanker en 18779 controles (mensen zonder alvleesklierkanker).

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in 8 cohort studies dat vergeleken met de laagste visconsumptie, de hoogste visconsumptie de kans op het krijgen van alvleesklierkanker niet-significant met 2% [RR = 0.98, 95% BI = 0.86-1.12] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband.

De onderzoekers vonden in 9 cohort studies dat vergeleken met de laagste visconsumptie, de hoogste visconsumptie de kans op het krijgen van alvleesklierkanker niet-significant met 4% [RR = 0.96, 95% BI = 0.76-1.21] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband.

Vergelijkbare resultaten werden ook gevonden voor LC-PUFA in 4 cohort studies en 2 patiënt-controle studies.

De onderzoekers concludeerden dat er geen verband bestond tussen het eten van vis of LC-PUFA en de kans op het krijgen van alvleesklierkanker.

Oorspronkelijke titel:
Fish or Long-Chain (n-3) PUFA Intake Is Not Associated with Pancreatic Cancer Risk in a Meta-Analysis and Systematic Review by Qin B, Xun P and He K.

Link:
http://jn.nutrition.org/content/142/6/1067.short

Extra informatie van El Mondo:
Lees meer over LC-PUFA in de presentatie vetten.

Waarom het resultaat gevonden in cohort studies altijd lager is dan in patiënt-controle studies valt te lezen in de presentatie studieopzet.