Vis verlaagt maagdarmkanker

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van vis de kans op het krijgen van maagdarmkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 27 cohort studies met 2325040 deelnemers, waarvan 24115 mensen met maagdarmkanker. De gemiddelde follow-up duur was 13.6 jaar.

Er was heterogeniteit tussen de studies maar geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het regelmatig eten van vis de kans op het krijgen van maagdarmkanker significant met 7% [95% BI = 0.88-0.98] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van weinig vis de kans op het krijgen van maagdarmkanker significant met 6% [95% BI = 0.89-0.99] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel vis de kans op het krijgen van maagdarmkanker significant met 9% [95% BI = 0.84-0.97] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat elke 20 gram vis per dag, de kans op het krijgen van maagdarmkanker non-significant met 2% [95% BI = 0.96-1.01] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van vis de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 7% [95% BI = 0.87-0.99, p < 0.01] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van vis de kans op het krijgen van slokdarmkanker significant met 9% [95% BI = 0.83-0.99, p < 0.05] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van vis de kans op het krijgen van hepatocellulair carcinoom (een soort leverkanker) significant met 29% [RR = 0.71, 95% BI = 0.48-0.95, p < 0.01] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van vis de kans op het krijgen van maagdarmkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Fish consumption and risk of gastrointestinal cancers: A meta-analysis of cohort studies by Yu XF, Zou J and Dong J.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4223275/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over dikke darmkanker en visconsumptie.
Vind hier visrecepten.