Viseten en niet visoliesupplementen beschermt tegen hart- en vaatziekten


Onderzoeksvraag:
Verlagen het eten van vis en het slikken van visoliesupplementen de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 26 prospectieve cohort studies en 12 RCT’s. Deze 38 studies leverden samen 800000 deelnemers, verdeeld over 15 landen op. Er was beperkt bewijs van heterogeniteit en publicatie bias tussen de studies of binnen de subgroepen.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse van cohort studies liet zien dat mensen die 2-4 porties vis per week aten, significant 6% minder kans liepen op het krijgen van hart- en vaatziekten dan mensen die 1 portie vis of minder per week aten. Het gecombineerde relatieve risico was 0.94 [95% BI = 0.90-0.98]. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat de daling van 6% werkelijk toe te schrijven was aan het eten van vis.

De meta-analyse van cohort studies liet zien dat mensen die 5 of meer porties vis per week aten, significant 12% minder kans liepen op het krijgen van hart- en vaatziekten dan mensen die 1 portie vis per week aten. Het gecombineerde relatieve risico was 0.88 [95% BI = 0.81-0.96].

De meta-analyse van RCT’s met primaire preventie hart- en vaatziekten als uitkomst liet zien dat het slikken van visoliesupplementen de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten niet-significant met 2% [95% BI = 0.89-1.08] verlaagde. Niet significant wil zeggen, het kan niet met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat de daling van 2% werkelijk toe te schrijven was aan het slikken van visoliesupplementen.

De meta-analyse van RCT’s met secundaire preventie hart- en vaatziekten als uitkomst liet zien dat het slikken van visoliesupplementen de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten niet-significant met 17% [95% BI = 0.99-1.38] verhoogde. Niet significant wil zeggen, het kan niet met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat de stijging van 17% werkelijk toe te schrijven was aan het slikken van visoliesupplementen.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van vis de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten verlaagde. Echter, het slikken van visoliesupplementen verlaagde niet de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten

Oorspronkelijke titel:
Association between fish consumption, long chain omega 3 fatty acids, and risk of cerebrovascular disease: systematic review and meta-analysis by Chowdhury R, Stevens S, […], Franco OH.

Link:
http://www.bmj.com/highwire/filestream/611772/field_highwire_article_pdf/0/bmj.e6698

Extra informatie van El Mondo:
Jarenlang wordt het verlaagde risico op hart- en vaatziekten toegeschreven aan de omega-3 vetzuren EPA en DHA (de twee belangrijke visvetzuren in visoliesupplementen). Maar er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat het slikken van EPA en DHA de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten niet verlaagt. Anders gezegd, wetenschappers zijn niet meer overtuigd van het causale verband tussen EPA en DHA en het verlaagde risico op hart- en vaatziekte.

Terwijl de wetenschap op het punt staat om af te stappen van het causale verband tussen de omega-3 vetzuren en hart- en vaatziekten, staat de levensmiddelenindustrie op het punt om meer omega-3 vetzuren aan haar producten toe te voegen met als claim dat omega-3 vetzuren goed voor hart- en bloedvaten zijn.

1 portie vis is 100-150 gram.