Visoliesupplementen tijdens de zwangerschap verlaagt vroeggeboorte en verhoogt geboortegewicht

Onderzoeksvraag:
Hebben zwangere vrouwen baat bij het slikken van visolie tijdens de zwangerschap?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 21 RCT’s met in totaal 10802 zwangere vrouwen.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van visolie:
-de zwangerschapsduur significant met 5.8 dagen verlengde;
-de kans op een vroeggeboorte significant met 10% [RR = 0.90, 95% BI = 0.81-1.00, p = 0.05] verlaagde;
-het geboortegewicht significant met 51.23 g verhoogde;
-het hoofdomtrek van de pasgeborene significant met 0.09 cm deed toenemen;
-de geboortelengte met 0.28 cm deed toenemen en
-de kans op het krijgen van een laag geboortegewicht significant met 23% verlaagde.                         

Echter, de onderzoekers vonden geen verband tussen het slikken van visolie en dysmaturiteit en doodgeboorte.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van visolie door de moeder tijdens de zwangerschap de kans op het krijgen van een vroeggeboorte verlaagde terwijl het geboortegewicht, het hoofdomtrek en de lengte van de pasgeborene deed toenemen.

Oorspronkelijke titel:
Fish oil supplementation improves pregnancy outcomes and size of the newborn: a meta-analysis of 21 randomized controlled trials by Chen B, Ji X, […], Tong Y.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27012494

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over visoliesupplementen en zwangerschap.
 

Paginatype: 
Voedingsadvies: