Visoliesupplementen verlagen de bloeddruk bij mensen met een hoge bloeddruk


Onderzoeksvraag:
Er wordt algemeen aangenomen dat visolie de gezondheid van de hart- en bloedvaten bevorderen door de bloeddruk te verlagen, maar het bewijs is niet sluitend. Daarom werd dit meta-analyse uitgevoerd.

Verlagen visoliesupplementen de bloeddruk?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 17 RCT’s met 1524 deelnemers en een suppletieduur van minstens 8 weken.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse van 8 studies liet zien dat het slikken van visoliesupplementen bij mensen met een hoge bloeddruk de systolische bloeddruk (de bovendruk) significant met 2.56 mmHg [95% BI = 0.58-4.53] en de diastolische druk (onderdruk) significant met 1.47 mmHg [95% BI = 0.41-2.53] deed afnemen. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat de daling van de bloeddruk werkelijk toe te schrijven was aan het slikken van visoliesupplementen.

De meta-analyse van 9 studies bij mensen zonder een hoge bloeddruk liet geen significante daling van de bloeddruk zien. Geen significantie wil zeggen geen verband.

De meta-regressie toonde geen significante relatie aan tussen de hoeveelheid visoliesupplementen en het effect op bloeddruk.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van visoliesupplementen de bloeddruk bij mensen met een hoge bloeddruk verlaagde maar het is geen alternatief voor de bloeddrukverlagende medicijnen.

Oorspronkelijke titel:
A systematic review of fish-oil supplements for the prevention and treatment of hypertension by Campbell F, Dickinson HO, […], Bradburn M.

Link:
http://cpr.sagepub.com/content/early/2012/01/30/2047487312437056.abstract

Extra informatie van El Mondo:
Lees meer over visoliesupplementen in de presentatie EPA & DHA.