Visoliesupplementen verlagen mogelijk suikerziekte type 2


Onderzoeksvraag:
Verhoogt het slikken van visoliesupplementen het adiponectinegehalte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 14 RCT’s met 682 deelnemers in de visolie-groep en 641 in de placeco-groep.

Er was sprake van heterogeniteit (I2 = 72.9%) en publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van visoliesupplementen het adiponectinegehalte significant met 0.37 g/mL [95% BI = 0.07-0.67, p = 0.02] verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat visoliesupplementen mogelijk het adiponectinegehalte verhoogde. Mogelijk omdat er sprake was van publicatie bias en onverklaarbare heterogeniteit.

Oorspronkelijke titel:
Effect of Fish Oil on Circulating Adiponectin: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials by Wu JHY, Cahill LE and Mozaffarian D.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23703724

Extra informatie van El Mondo:
In visoliesupplementen zitten voornamelijk de visvetzuren EPA en DHA. Lees hier meer over EPA en DHA.

De conclusie van een overzichtsartikel is pas betrouwbaar wanneer er geen sprake is van heterogeniteit en publicatie bias.

Mensen met overgewicht (BMI >25) hebben een lager adiponectinegehalte dan mensen met een gezond gewicht (BMI = 18.5-25).
Adiponectine is een hormoon dat vrijwel alleen wordt gemaakt en afgegeven door het vetweefsel. Hoge gehaltes van dit hormoon in het bloed hangen samen met een hoge insulinegevoeligheid en een lager risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2.
Overgewicht is een belangrijke oorzaak van hart- en vaatziekten en diabetes type 2.