Vitamine C-supplementen verlagen op korte termijn de bloeddruk


Onderzoeksvraag:
In observationele studies, een verhoogde inname van vitamine C, vitamine C-suppletie en een hoge vitamine C-bloedconcentratie worden geassocieerd met een lage bloeddruk. Maar  de aanwijzingen voor de bloeddruk-verlagende effecten van vitamine C in klinische studies zijn inconsistent.Daarom was het doel van deze systematische review en meta-analyse van klinische studies om de effecten van vitamine C-suppletie op de bloeddruk te onderzoeken.

Kunnen vitamine C-supplementen de bloeddruk verlagen?


Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 29 RCT’s met een gemiddelde duur van 8 weken en 10 tot 120 deelnemers per studie. Alleen RCT’s kunnen een causaal verband weergeven.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van vitamine C-supplementen (gemiddeld 500 mg per dag) de systolische druk (bovendruk) significant met 3.84 mmHg [95% BI = -5.29 tot -2.38 mm Hg, p<0.01] deed afnemen. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het kortstondig slikken van vitamine C-supplementen de bovendruk werkelijk verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van vitamine C-supplementen (gemiddeld 500 mg per dag) de diastolische druk (onderdruk) significant met 1.48 mmHg [95% BI = -2.86 tot -0.10 mmHg, p=0.04] deed afnemen. Significant want de p-waarde was kleiner dan 0.05.

In studies methypertensieve deelnemers vonden de onderzoekers dat het slikken van vitamine C-supplementen (gemiddeld 500 mg per dag) de systolische druk significant met 4.85 mmHg [p<0.01] deed afnemen.


In studies methypertensieve deelnemers vonden de onderzoekers dat het slikken van vitamine C-supplementen (gemiddeld 500 mg per dag) de diastolische druk niet-significant met 1.67 mmHg [p<0.17] deed afnemen. Niet-significant wil zeggen geen verband.

De onderzoekers concludeerden dat het kortstondig slikken van vitamine C-supplementen (500 mg per dag met een gemiddelde duur van 8 weken) de bloeddruk verlaagde maar er is onderzoek nodig naar het effect van het langdurig slikken vitamine C-supplementen op de bloeddruk.

Oorspronkelijke titel:
Effects of vitamin C supplementation on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials by Juraschek SP, Guallar E, […], Miller ER.

Link:

http://www.ajcn.org/content/95/5/1079.short

Extra informatie van El Mondo:
De optimale bloeddruk voor een gezond volwassen persoon is 120 mmHg bovendruk en 80 mmHg onderdruk.


Het is niet mogelijk via voeding 500 mg vitamine C per dag binnen te krijgen. 200-300 gram groenten en 2-5 stuks fruit per dag leveren gemiddeld 200 mg vitamine C op.