Vitamine D-bloedwaarde tussen 53 en 90 nmol/L verlaagt longkanker

Onderzoeksvraag:
Verlaagt een hoge vitamine D-bloedwaarde de kans op het krijgen van longkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 10 prospectieve studies met 2227 patiënten met longkanker.

Er was geen sprake van publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 10 nmol/L 25(OH)D de kans op het krijgen van longkanker significant met 5% [RR = 0.95, 95% BI = 0.91-0.99] verlaagde.

De onderzoekers vonden een non-lineair verband [p non-lineair = 0.02] tussen vitamine D-bloedwaarde en de verlaagde kans op het krijgen van longkanker met de grootste bescherming bij 53 nmol/L 25(OH)D. Dit significant beschermende risico bleef tot 90 nmol/L 25(OH)D bestaan.

De onderzoekers concludeerden dat een vitamine D-bloedwaarde tussen 53 en 90 nmol/L de kans op het krijgen longkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Circulating 25-hydroxyvitamin D and risk of lung cancer: a dose-response meta-analysis by Chen GC, Zhang ZL, [...], Zhang W.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26358829

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over vitamine D en kanker.

1 ng/mL 25(OH)D = 2.5 nmol/L 25(OH)D.
Elke 100 IE vitamine D3 kan na 2 tot 3 maanden slikken de bloedwaarde van 25(OH)D met 1 ng/mL verhogen.

De gewenste vitamine D-bloedwaarden zijn 75-80 nmol/L (30-32 ng/mL). Deze bloedwaarden worden bereikt met 800-1200 IE oftewel 20-30 microgram (mcg oftewel μg) vitamine D per dag.

Voedingsadvies: