Vitamine D-gehalte boven 75 nmol/L verbetert de overlevingskansen van zowel patiënten met dikke darmkanker als borstkanker


Onderzoeksvraag:
Bestaat er een relatie tussen het serum vitamine D-gehalte en de overlevingskansen onder zowel dikke darmkanker- als borstkankerpatiënten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 5 prospectieve cohort studies met 2330 dikke darmkankerpatiënten en 4413 borskankerpatiënten.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een hoog serum vitamine D-gehalte de totale mortaliteit (doodgaan aan) onder dikke darmkankerpatitënten significant met 29% [95% CI = 0.55-0.91] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat een hoog serum vitamine D-gehalte de dikke darmkanker-gerelateerde mortaliteit onder dikke darmkankerpatitënten significant met 35% [95% CI = 0.49-0.86] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat een hoog serum vitamine D-gehalte de totale mortaliteit onder borskankerpatiënten significant met 38% [95% CI = 0.49-0.78] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat een hoog serum vitamine D-gehalte de borstkanker-gerelateerde mortaliteit onder borskankerpatiënten significant met 42% [95% CI = 0.38-0.84] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat een hoger serum vitamine D-gehalte (>75 nmol/L) de  mortaliteit (doodgaan aan) onder zowel patiënten met dikke darmkanker als borstkanker verlaagde. Gerandomiseerde en gecontroleerde studies (RCT’s) zijn nodig om te beoordelen of vitamine D-suppletie de overlevingskansen onder zowel dikke darm- als borstkankerpatiënten met een lager vitamine D-gehalte (<50 nmol/L) bij de diagnose en voor de behandeling, kan verbeteren.

Oorspronkelijke titel:
Serum 25-hydroxyvitamin D levels and survival in colorectal and breast cancer patients: Systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies by Maalmi H, Ordóñez-Mena JM, […], Brenner H.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582912

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over vitamine D en borstkanker.