Vitamine D-supplementen verlaagt niet suikerziekte type 2


Onderzoeksvraag:
Observationele studies rapporteren een consistente associatie tussen een lage vitamine D-bloedconcentratie en het verhoogde glycemie en het risico op het krijgen van diabetes type 2, maar de resultaten in RCT’s zijn tegenstrijdig en daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het slikken van vitamine D de kans op het krijgen van suikerziekte type 2?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 35 RCT’s met 43407 patiënten.

Er was geen sprake van publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van vitamine D geen significant effect had op de insulineresistentie, uitgedrukt als HOMA-IR [MD = -0.04, 95% BI = -0.30 tot 0.22, I2 = 45%].

De onderzoekers vonden dat het slikken van vitamine D geen significant effect had op de insulinesecretie, uitgedrukt als HOMA-B [MD = 1.64, 95% BI = -25.94 tot 29.22, I2 = 40%].

De onderzoekers vonden dat het slikken van vitamine D geen significant effect had op de HbA1c-waarde [MD = -0.05%, 95% BI = -0.12 tot 0.03, I2 = 55%].

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van vitamine D de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 niet verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Effect of Vitamin D3 Supplementation on Improving Glucose Homeostasis and Preventing Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis by Seida JC, Mitri J, […], Johnson JA.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25062463

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over vitamine D.