Vitamine D-supplementen verlagen niet borstkanker onder postmenopauzale vrouwen


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van vitamine D-supplementen de kans op het krijgen van borstkanker onder postmenopauzale vrouwen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 2 RCTs met 5372 postmenopauzale vrouwen.
Er was geen heterogeniteit (p = 0.59, I2 = 0%).  

De dagelijkse dosering was 800 IE (20 microgram) vitamine D en 1000 mg calcium gedurende 24-62 maanden in de ene studie en 1100 IE (27.5 microgram) vitamine D en 1400 mg calciumcitraat of 1500 mg of calciumcarbonaat in de andere studie.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken vitamine D-supplementen de kans op het krijgen van borstkanker onder postmenopauzale vrouwen niet significant met 11% [95% BI = 0.74-1.68] verhoogde. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid

De onderzoekers vonden dat het slikken vitamine D-supplementen met de hoogste dosering, de kans op het krijgen van borstkanker onder postmenopauzale vrouwen niet significant met 42% [95% BI = 0.23-1.47] verlaagde. Niet significant want het risico van 1 zit in de 95% BI van 0.23 en 1.47. Risico van 1 betekent geen risico.

De onderzoekers vonden dat het slikken vitamine D-supplementen in combinatie met calcium, de kans op het krijgen van borstkanker onder postmenopauzale vrouwen niet significant met 7% [95% BI = 0.54-1.60] verlaagde. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van vitamine D-supplementen de kans op het krijgen van borstkanker onder postmenopauzale vrouwen niet verlaagde. Echter, het beschikbare bewijsmateriaal is nog beperkt en ontoereikend om harde conclusies te kunnen trekken.

Oorspronkelijke titel:
Vitamin D Supplementation and Breast Cancer Prevention: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials by Sperati F, Vici P, […], Barba M.

Link:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0069269

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over vitamine D.