Vrouwen hebben baat bij het slikken van multivitamine-supplementen tijdens de zwangerschap


Onderzoeksvraag:
Slechte voeding tijdens de zwangerschap wordt in verband gebracht met de nadelige gevolgen voor moeder en kind, zoals een verhoogde risico van onvruchtbaarheid, abortus, intra-uteriene groeibeperking en perinatale mortaliteit.

Om ​​optimale zwangerschapsuitkomsten te verzekeren, worden volksgezondheidsmaatregelen aanbevolen, waaronder adequate toegang tot reproductieve gezondheidszorg, zoals gezinsplanning, prenatale zorg en voedzame voeding, het voorkomen van een malaria-infectie tijdens de zwangerschap en het verstrekken van ijzer- en foliumzuursupplementen aan alle zwangere vrouwen. Er zijn geen recente overzichtsartikelen te vinden die het effect van supplementen tijdens de zwangerschap onderzocht hebben. Daarom werd deze meta-analyse uitgevoerd om de voordelen van multimicronutriënten-supplementen tijdens de zwangerschap te evalueren.

Hebben vrouwen baat bij het slikken van multimicronutriënten-supplementen tijdens de zwangerschap?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 16 RCT’s.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse toonde aan dat vrouwen die tijdens de zwangerschap multimicronutriënten-supplementen slikten een significante vermindering van het aantal laag geboortegewicht (<2500 gram) lieten zien dan vrouwen die alleen ijzer en foliumzuur slikten. De gepoolde risk ratio was 0.86 [95% BI = 0.81-0.91].
Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat de vermindering van het aantal laag geboortegewicht toe te schrijven was aan het slikken van multimicronutriënten-supplementen.

De meta-analyse toonde aan dat vrouwen die tijdens de zwangerschap multimicronutriënten-supplementen slikten een significante vermindering van het aantal SGA (een geboortelengte en/of -gewicht onder de normale waarden) lieten zien dan vrouwen die alleen ijzer en foliumzuur slikten. De gepoolde risk ratio was 0.83 [95% BI = 0.73-0.95].

De meta-analyse toonde aan dat vrouwen die tijdens de zwangerschap multimicronutriënten-supplementen slikten een significante verhoging van het gemiddelde geboortegewicht lieten zien dan vrouwen die alleen ijzer en foliumzuur slikten. Het gewogen gemiddelde verschil was 52.6 gram [95% BI = 43.2-60.0 gram].

Er was geen significant verschil in het aantal vroeggeboorte, doodgeboorte en moeder- en neonatale sterfte, maar er was een niet-significant verhoogde risico van neonatale sterfte van 38% [95% BI = 1.05-1.81] in de multimicronutriënten-supplementengroep, die na de eerste 3 maanden van de zwangerschap met suppletie begonnen was.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van multimicronutriënten-supplementen tijdens de zwangerschap het aantal laag geboortegewicht en het aantal SGA deed afnemen maar de neonatale sterfte in de multimicronutriënten-supplementengroep, die na de eerste 3 maanden van de zwangerschap met suppletie begonnen was, deed toenemen.

Oorspronkelijke titel:
Effect of breastfeeding compared with formula feeding on infant body composition: a systematic review and meta-analysis by Gale C, Logan KM, […], Modi N.

Link:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3016.2012.01276.x/pdf

Extra informatie van El Mondo:
Slik voedingssupplementen altijd in overleg met een deskundige!
Lees meer over foliumzuur in de presentatie foliumzuur.