Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hebben een hoog triglyceridengehalte en een laag HDL-cholesterolgehalte

Onderzoeksvraag:
Bestaat er een manier om zwangerschapdiabetes vroegtijdig op te sporen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 60 studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het triglyceridengehalte van vrouwen met zwangerschapsdiabetes significant hoger was dan van vrouwen zonder zwangerschapsdiabetes [WMD = 30.9, 95% BI = 25.4-36.4].
Dit verlaagde triglyceridengehalte werd zowel tijdens de eerste, tweede en derde trimester van de zwangerschap gevonden.

De onderzoekers vonden tijdens de tweede trimester van de zwangerschap dat het HDL-cholesterolgehalte bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes significant lager was dan bij vrouwen zonder zwangerschapsdiabetes [WMD = -4.6, 95% BI = -6.2 tot -3.1].

De onderzoekers vonden tijdens de derde trimester van de zwangerschap dat het HDL-cholesterolgehalte bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes significant lager was dan bij vrouwen zonder zwangerschapsdiabetes [WMD = -4.1, 95% BI = -6.5 tot -1.7].

De onderzoekers concludeerden dat vrouwen met zwangerschapsdiabetes een hoog triglyceridengehalte en een laag HDL-cholesterolgehalte hadden.

Oorspronkelijke titel:
Maternal lipid levels during pregnancy and gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis by Ryckman KK, Spracklen CN, [...], Saftlas AF.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25612005

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over zwangerschap en cholesterol.
Een hoog triglyceridengehalte en een laag HDL-cholesterolgehalte verhogen de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten.