Witte rijst verhoogt de kans op suikerziekte type 2


Onderzoeksvraag:
In grootschalige observationele studies tussen de verschillende populatiegroepen werden diëten met een hoge glycemische index of glycemische belasting in verband gebracht met een verhoogd risico op het ontwikkelen van suikerziekte type 2. Maar of er een dosisafhankelijk verband bestaat tussen de consumptie van witte rijst en het risico op het krijgen van suikerziekte is niet bekend. Daarom werd een meta-analyse van alle gepubliceerde prospectieve cohort studies uitgevoerd om de inname van witte rijst en de incidentie van suikerziekte type 2 en een dosisafhankelijk verband tussen de inname van witte rijst en het risico op het krijgen van suikerziekte type 2 te evalueren.

Verhoogt het eten van witte rijst de kans op het krijgen van suikerziekte type 2?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 7 prospectief cohort studies met 13284 patiënten met suikerziekte type 2 en 352384 deelnemers met een follow-up duur van 4 tot 22 jaar.

Er was sprake van heterogeniteit tussen de studies (p<0.001) maar er was geen sprake van publicatie bias (p=0.30).

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse liet zien dat Aziaten die 3-4 porties (474-632 gram) gekookte witte rijst per dag aten significant 55% [95% BI = 1.20-2.01] meer kans liepen op het krijgen van suikerziekte type 2 dan Aziaten die 1-2 porties per week aten. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het verhoogde risico toe te schrijven was het eten van 3-4 porties gekookte witte rijst per dag.

The meta-analyse liet zien dat Europeanen die 3-4 porties (474-632 gram) gekookte witte rijst per dag aten niet-significant 12% [95% BI = 0.94-1.33] meer kans liepen op het krijgen van suikerziekte type 2 dan Aziaten die 1-2 porties per week aten. Niet-significant want het relatieve risico van 1 zat in de 95% BI. Het relatieve risico van 1 wil zeggen geen risico.

De meta-analyse liet ook zien dat elke extra portie (158 gram) gekookte witte rijst per dag de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 met 11% [95% BI = 1.08-1.14,p voor een lineaire trend <0.001] toenam.

De onderzoekers concludeerden dat een hoge witte rijstconsumptie (474-632 gram per dag) de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 verhoogde, met name onder de Aziaten (Chinezen en Japanners).

Oorspronkelijke titel:
White rice consumption and risk of type 2 diabetes: meta-analysis and systematic review by Hu EM, Pan A, […], Sun Q.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3307808/pdf/bmj.e1454.pdf

Extra informatie van El Mondo:
Producten met een hoog GI-getal hebben een GI-getal van 70 of hoger. GI staat voor glycemische index.


Het GI-getal van witte rijst is 64 en 55 voor bruine rijst.

De belangrijkste oorzaak van suikerziekte type 2  is overgewicht en het belangrijkste gevolg van suikerziekte type 2 is hart- en vaatziekten.