Zinksupplementen verhogen de kans op hart- en vaatziekten


Onderzoeksvraag:
Studies bij mensen en dieren suggereren dat zink de potentie heeft de stofwisseling van cholesterol te beïnvloeden en daardoor het risico op cardiovasculaire ziekten beïnvloedt.

Verlagen zinksupplementen de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten?

Studieopzet:
Dit overzichtartikel bevatte 20 gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde interventiestudies (RCT’s) met 14238 deelnemers.  

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse liet zien dat het slikken van zink geen significant effect op het plasma totale cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol of plasma triglyceridenconcentratie had. Geen significantie wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

Echter, secondaire analyse in gezonde deelnemers liet zien dat het slikken van zink het plasma HDL-cholesterol significant met 0.10 mmol/L [± 0.02 mmol/L, p < 0.001, n = 13215] verlaagde, wat overeenkwam met een verlaging van 7% ten opzichte van de beginwaarde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van zink het plasma zinkconcentratie significant met 2.42 micromol/L [± 0.25 μmol/L, p < 0.001; n = 14047] verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van zink de zinkconcentratie in het lichaam verhoogde, terwijl het HDL-cholesterol in gezonde personen verlaagde en dus bijdroeg aan een verhoogde kans op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Oorspronkelijke titel:
Effects of zinc on plasma lipoprotein cholesterol concentrations in humans: A meta-analysis of randomised controlled trials by Fostera M, Petoczb P and Sammana S.

Link:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021915009009952

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over zink.
Slik pas voedingssupplementen wanneer de claim goedgekeurd is door de EFSA of wanneer een beschermend effect wordt gevonden in overzichtsartikelen van RCT’s.