Zinksupplementen verlagen het nuchter bloedsuikergehalte


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van zinksupplementen het nuchter bloedsuikergehalte en de HbA1c waarde?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 14 RCT’s met 3978 deelnemers.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van zinksupplementen het nuchter bloedsuikergehalte significant met 0.19 mmol/L [± 0.08 mmol/L, p = 0.013] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het slikken van zinksupplementen de HbA1c waarde niet significant met 0.64% [± 0.36%, p = 0.072] verlaagde. Niet significant want de gevonden p-waarde van 0.072 was groter dan 0.05.

De onderzoekers vonden dat het slikken van zinksupplementen geen significant effect had op het serum insulinegehalte.

De onderzoekers vonden dat het slikken van zinksupplementen het plasma zinkgehalte in het lichaam significant met 4.03 μmol/L [± 0.81 μmol/L, p = 0.001] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van zinksupplementen het nuchter bloedsuikergehalte in mensen met suikerziekte type 1 of 2, met metabool syndroom of met overgewicht significant met 0.49 mmol/L [± 0.11 mmol/L, p = 0.01] verlaagde. Significant want de gevonden p-waarde van 0.01 was kleiner dan 0.05.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van zinksupplementen het nuchter bloedsuikergehalte, met name in mensen met suikerziekte type 1 of 2, met metabool syndroom of met overgewicht verlaagde

Oorspronkelijke titel:
Zinc and glycemic control: A meta-analysis of randomised placebo controlled supplementation trials in humans by Capdora J, Fostera M, [...], Sammana S.

Link:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X12001204

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over zink.
Mensen met suikerziekte of overgewicht hebben vaak een hoog nuchter bloedsuikergehalte.