Zout verhoogt de kans op het krijgen van maagkankerOnderzoeksvraag:
Systematische literatuuronderzoeken van patiënt-controle studies ter evaluatie van de relatie tussen zoutinname en maagkanker laten een positief verband zien, maar een kwantitatieve analyse van longitudinale cohort studies ontbreekt. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhoogt het eten van zout de kans op het krijgen van maagkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 10 cohort studies met 268718 deelnemers, waarvan 1474 mensen die maagkanker kregen. De follow-up duur was 6-15 jaar. Er was geen sprake van heterogeniteit tussen de studies en publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat vergeleken met de laagste zoutinname, de hoogste zoutinname de kans op het krijgen van maagkanker significant met 68% [RR = 1.68, 95% BI = 1.17-2.41, p = 0.005] deed toenemen. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat vergeleken met de laagste zoutinname, de vrij hoge zoutinname de kans op het krijgen van maagkanker significant met 41% [RR = 1.41, 95% BI = 1.03-1.93, p = 0.032] deed toenemen.

De associaties was sterker onder de Japanse bevolking en een hogere consumptie van geselecteerde zoutrijke voedingsmiddelen werd ook geassocieerd met een hoge risico.

De onderzoekers concludeerden dat een hoge zoutinname de kans op het krijgen van maagkanker deed toenemen.

Oorspronkelijke titel:
Habitual salt intake and risk of gastric cancer: A meta-analysis of prospective studies by D’Elia L, Rossi G, […], Strazzullo P.

Link:
http://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614%2812%2900005-2/fulltext

Extra informatie van El Mondo:
De Gezondheidsraad adviseert maximaal 6 gram zout per dag aan. 6 gram zout komt overeen met 2400 mg natrium.
Een zoutrijk product bevat voedingskundig gezien minimaal 0.5 gram natrium per 100 gram (100 ml).
Een zoutarm product bevat voedingskundig gezien maximaal 0.1 gram natrium per 100 gram (100 ml) of maximaal 0.12 gram natrium per 100 kcal.
Lees meer over natrium in de presentatie natrium.