Veel koolhydraten verlagen mogelijk slokdarmkanker

Afbeelding

Onderzoeksvraag:
Studies naar de associatie tussen de inname van koolhydraten en het risico op het krijgen van slokdarmkanker laten inconsistente (tegenstrijdige) resultaten zien en daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het eten van koolhydraten de kans op het krijgen van slokdarmkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 13 patiënt-controle studies met in totaal 3033 patiënten.

Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van veel koolhydraten, de kans op het krijgen van slokdarmkanker significant met 37.3% [gepoolde OR = 0.627, 95% BI = 0.505 tot 0.778, I2 = 59.9%, p = 0.001] verlaagde.
Dit verlaagde risico werd ook teruggevonden in de sensitiviteitsanalyses.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel koolhydraten, de kans op het krijgen van slokdarm adenocarcinoom significant met 43.1% [gepoolde OR = 0.569, 95% BI = 0.417 tot 0.777] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel koolhydraten, de kans op het krijgen van slokdarm plaveiselcelcarcinoom significant met 33.5% [gepoolde OR = 0.665, 95% BI = 0.453 tot 0.975] verlaagde.

De onderzoekers vonden in de subgroepanalyses dat het verband significant was in de populatiegebaseerde patiënt-controle studies, maar niet in de ziekenhuisgebaseerde patiënt-controle studies.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel koolhydraten de kans op het krijgen van slokdarmkanker mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat dit overzichtsartikel alleen maar patiënt-controle studies bevatte en geen cohort studies.  

Oorspronkelijke titel:
Dietary carbohydrate intake and the risk of esophageal cancer: a meta-analysis by Xuan F, Li W, […], Liu C.

Link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7042123/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over het eten van koolhydraten en kanker.

Er zijn 2 soorten slokdarmkanker: plaveiselcelcarcinoom en adenocarcinoom.