Vitamine C supplementen verlagen mogelijk bloeddruk bij patiënten met suikerziekte type 2

Afbeelding

Onderzoeksvraag:
Er zijn aanwijzingen dat het slikken van vitamine C supplementen een mogelijke therapie kan zijn bij het behandelen van suikerziekte type 2. Echter, de effectiviteit en de kwaliteit van het bewijs vereisen verdere evaluatie en daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verbetert het slikken van vitamine C supplementen de glykemische controle, de cardiovasculaire risicofactoren en de oxidatieve stress bij patiënten met suikerziekte type 2?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 28 RCT’s met in totaal 1574 deelnemers.
De interventieduur was 6 maanden.
De grootte per studie was 100 deelnemers.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in RCT’s met een matige bewijslast, dat het slikken van vitamine C supplementen de systolische bloeddruk significant verlaagde [MD = -6.27, 95% BI = -9.60 tot -2.96 mmHg, p = 0.0002].

De onderzoekers vonden in RCT’s met een lage bewijslast, dat het slikken van vitamine C supplementen het HbA1c-gehalte significant verlaagde [MD = -0.54%, 95% BI = -0.90 tot -0.17, p = 0.004].

De onderzoekers vonden in RCT’s met een lage bewijslast, dat het slikken van vitamine C supplementen de diastolische bloeddruk significant verlaagde [MD = -3.77, 95% BI = -6.13 tot -1.42 mmHg, p = 0.0002].

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van vitamine C supplementen de bloeddruk bij patiënten met suikerziekte type 2 mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat de RCT’s een lage tot matige bewijslast hadden.

Oorspronkelijke titel:
Effects of Vitamin C Supplementation on Glycemic Control and Cardiovascular Risk Factors in People With Type 2 Diabetes: A GRADE-Assessed Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials by Mason SA, Keske MA and Wadley GD.

Link:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33472962/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over vitamine C, het verlagen van de bloeddruk en suikerziekte.