Citrus fruit intake reduces risk of esophageal cancer

Afbeelding

Onderzoeksvraag:
Slokdarmkanker is de achtste meest voorkomende vorm van kanker en de zesde meest voorkomende oorzaak van kankersterfte in de wereld. Veel studies hebben de associatie tussen de consumptie van citrusvruchten en het risico op het krijgen van slokdarmkanker onderzocht, maar de resultaten zijn inconsistent. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het eten van citrusvruchten de kans op het krijgen van slokdarmkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 20 patiënt-controle studies en 5 cohort studies met in totaal 5730 mensen met slokdarmkanker.

Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van citrusvruchten, de kans op het krijgen van slokdarmkanker significant met 35% [RR = 0.65, 95% BI = 0.56-0.75, I2  = 51.1%, p  = 0 .001] verlaagde.
Significant want RR van 1 zat niet in de 95% BI van 0.56 tot 0.75. RR van 1 wil zeggen, er is geen verband/associatie.

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyse dat het eten van citrusvruchten, de kans op het krijgen van slokdarmkanker plaveiselcelcarcinoom significant met 41% [RR = 0.59, 95% BI = 0.47-0.76, I2  = 60.7%, p  = 0 .002] verlaagde. Echter, er was geen verband tussen het eten van citrusvruchten en het krijgen van slokdarmkanker adenocarcinoom [RR = 0.86, 95% BI = 0.74-1.01, I2  = 0.0%, p  =  0.598].
Geen verband want RR van 1 zat in de 95% BI van 0.74 tot 1.01. RR van 1 wil zeggen, er is geen verband/associatie.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van citrusvruchten, de kans op het krijgen van slokdarmkanker, met name het type slokdarmkanker plaveiselcelcarcinoom verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Intakes of citrus fruit and risk of esophageal cancer: A meta-analysis by Zhao W, Liu L and Xu S.

Link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5895383/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over fruitconsumptie, significant/overzichtsartikel en kanker.

Er zijn verschillende typen slokdarmkanker. De meest voorkomende zijn:

  1. slokdarmkanker plaveiselcelcarcinoom
  2. slokdarmkanker adenocarcinoom