Dagelijks veel cholesterol verhoogt mogelijk longkanker

Onderzoeksvraag:
Verhoogt het eten van veel cholesterol de kans op het krijgen van longkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 10 patiënt-controle studies (6894 mensen met longkanker en 29736 mensen zonder longkanker) en 6 cohort studies (1769 mensen met longkanker onder 241920 deelnemers).
De studies waren goed opgezet.
Er was geen publicatie bias.
 
Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in patiënt-controle studies dat het eten van veel cholesterol vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van longkanker significant met 70% [OR = 1.70, 95% BI = 1.43-2.03, I2 = 42.3%, p = 0.067] verhoogde. Dit verhoogde risico bleef gelijk in de sensitiviteitsanalyse.

De onderzoekers vonden in cohort studies geen verband tussen het eten van veel cholesterol en de kans op het krijgen van longkanker [RR = 1.08, 95% BI = 0.94-1.25, I2 = 0.0%, p = 0.833]. Er werd ook geen verband gevonden in de sensitiviteitsanalyse.

De onderzoekers vonden in 6 patiënt-controle studies dat het eten van veel vet vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van longkanker significant met 64% [OR = 1.64, 95% BI = 1.16-2.33, I2 = 68.7%, p = 0.004] verhoogde. Dit verhoogde risico bleef gelijk in de sensitiviteitsanalyse.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel cholesterol, de kans op het krijgen van longkanker mogelijk verhoogde. Mogelijk omdat het verhoogde risico niet significant was in de cohort studies.

Oorspronkelijke titel:
Dietary Cholesterol Intake and Risk of Lung Cancer: A Meta-Analysis by Lin X, Liu L, […], Lian X.

Link:
http://www.mdpi.com/2072-6643/10/2/185/htm

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over cohort studies/significant/overzichtsartikel, cholesterol en kanker.
Het dagelijks eten van meer dan 200-300 mg cholesterol wordt als veel beschouwd.

Het resultaat van een overzichtsartikel is pas betrouwbaar wanneer het ook teruggevonden wordt in cohort studies (dus niet alleen in patiënt-controle studies).
 

Voedingsadvies: