Een hoge consumptie van gekookte wortels verlaagt mogelijk urineleiderkanker

Afbeelding

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van wortels de kans op het krijgen van urineleiderkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 4 patiënt-controle studies en 2 cohort studies met in totaal 1523 mensen met urineleiderkanker.
 
Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in gepoolde analyse dat het eten van veel wortels, de kans op het krijgen van urineleiderkanker significant met 37% [OR = 0.63, 95% BI = 0.44-0.90, I2 = 79.6%] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in patiënt-controle studies dat het eten van veel wortels, de kans op het krijgen van urineleiderkanker significant met 55% [OR = 0.45, 95% BI = 0.25-0.81, I2 = 64.2%] verlaagde. Significant omdat OR van 1 niet in de 95% BI van 0.25 tot 0.81 zat. RR van 1 wil zeggen, er is geen verband/risico.

De onderzoekers vonden in cohort studies dat het eten van veel wortels, de kans op het krijgen van urineleiderkanker niet significant met 9% [OR = 0.91, 95% BI = 0.67-1.24, I2 = 71.6%] verlaagde. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel gekookte wortels, de kans op het krijgen van urineleiderkanker significant met 31% [OR = 0.69, 95% BI = 0.51-0.94] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel rauwe wortels, de kans op het krijgen van urineleiderkanker niet significant met 16% [OR = 0.84, 95% BI = 0.37-1.93, I2 = 76.1%] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel wortels, de kans op het krijgen van urineleiderkanker onder mannen niet significant met 44% [OR = 0.56, 95% BI = 0.27-1.17, I2 = 63.3%] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel wortels, de kans op het krijgen van urineleiderkanker onder vrouwen niet significant met 27% [OR = 0.73, 95% BI = 0.12-4.60, I2 = 79.3%] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel wortels, met name gekookte wortels, de kans op het krijgen van urineleiderkanker mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat het verlaagde risico niet significant was onder cohort studies.

Oorspronkelijke titel:
Carrot intake and incidence of urothelial cancer: a systematic review and meta-analysis by Luo X, Lu H, [...], Wang S.

Link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5652827/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over overzichtsartikel/significantie, wortelconsumptie en kanker.