Groene thee verlaagt causaal bloeddruk bij gezonde personen

Onderzoeksvraag:
Is er een causaal verband tussen het drinken van groene thee en het verlagen van de bloeddruk bij gezonde personen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 9 RCT’s met in totaal 345 gezonde personen in de interventiegroep (groep met groene thee) en 335 gezonde personen in de controlegroep (groep zonder groene thee).
De gemiddelde leeftijd in de interventiegroep was 35.89 jaar.
De gemiddelde leeftijd in de controlegroep was 36.48 jaar.
De RCT’s waren goed opgezet.
Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het drinken van groene thee de systolische bloeddruk bij gezonde personen significant verlaagde [MD = -2.99, 95% BI = -3.77 tot -2.22, p < 0.00001, I2 = 0%].

De onderzoekers vonden dat het drinken van groene thee de diastolische bloeddruk bij gezonde personen significant verlaagde [MD = -0.95, 95% BI = -1.62 tot -0.27, p < 0.006, I2 = 0%].

De onderzoekers concludeerden dat het drinken van groene thee zowel de systolische bloeddruk als de diastolische bloeddruk bij gezonde personen causaal verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Effect of Green Tea on Blood Pressure in Healthy Individuals: A Meta-Analysis by Ayaz EY, Dincer B and Mesci B.

Link:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36689359/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over groene thee, het verlagen van de bloeddruk en hart- en vaatziekten.

 

Voedingsadvies: