Zuurbessen verlagen insulinegehalte

Afbeelding

Onderzoeksvraag:
Is er een causaal verband tussen het eten van zuurbessen (barberries of azijnbes) en de positieve effecten op de risicofactoren (het insulinegehalte, het nuchter bloedsuikergehalte, het HbA1c gehalte en de HOMA-IR waarde) van suikerziekte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 7 RCT’s met in totaal 452 deelnemers.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van zuurbessen (barberries) het insulinegehalte significant verlaagde [Hedges's = -0.67, 95% BI = -1.31 tot -0.03, p = 0.04, I2 = 73.3%]. Echter, het had geen verlagend effect op het nuchter bloedsuikergehalte [WMD = -8.06 mg/dL, 95% BI = -20.46 tot 4.33, p = 0.23, I2 = 96.1%], het HbA1c gehalte [WMD = -0.83 %, 95% BI = -2.33 tot 0.67, p = 0.27, I2 = 88.3%], en de HOMA-IR waarde [WMD = -0.55, 95% BI = -1.60 tot 0.50, p = 0.30, I2 = 99.4%].

De onderzoekers concludeerden dat het eten van zuurbessen (barberries of azijnbes) het insulinegehalte verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
The Effect of Barberry (Berberis Vulgaris L.) on Glycemic Indices: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials by Safari Z, Farrokhzad A, […], Askari G.

Link:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965229920302235?via%3Dihub

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over overzichtsartikel/significant, fruit en suikerziekte 2.