Resveratrol supplementen verlagen niet cholesterolgehalte

Onderzoeksvraag:
Nieuwe onderzoeken tonen aan dat resveratrol het gehalte van de bloedvetten aanzienlijk kan verlagen, maar de resultaat in RCT's is tegenstrijdig. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlagen resveratrol supplementen het gehalte van bloedvetten en cholesterol in het lichaam?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 21 RCT’s.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in de analyse van alle studies dat resveratrol supplementen, ongeacht geslacht, leeftijd, BMI, dosering van resveratrol en interventieduur het totale cholesterolgehalte niet significant met 0.08 mmol/L [95% BI = -0.23 tot 0.08, p = 0.349, I2 = 87.8%] verlaagde.

De onderzoekers vonden in de analyse van alle studies, dat resveratrol supplementen het triglyceridengehalte significant verhoogde [WMD = 0.58 mmol/L, 95% BI = 0.34 tot 0.82, p < 0.0001, I2 = 99.8%]. Echter, deze significantie verdween na het weglaten van 1 studie.

De onderzoekers vonden in de analyse van alle studies, dat resveratrol supplementen geen effect hadden op het slechte LDL-cholesterolgehalte [WMD = -0.04 mmol/L, 95% BI = -0.21 tot 0.12, p  = 0.620, I2 = 93.4%].

De onderzoekers vonden in de analyse van alle studies, dat resveratrol supplementen geen effect hadden op het goede HDL-cholesterolgehalte [WMD = -0.01 mmol/L, 95% BI = -0.04 tot 0.02, p = 0.269, I2 = 88.6%].

De onderzoekers concludeerden dat resveratrol supplementen geen effect hadden op zowel het cholesterol- als bloedvetgehalte.

Oorspronkelijke titel:
Effect of resveratrol on lipid profile: An updated systematic review and meta-analysis on randomized clinical trials by Haghighatdoost F and Hariri M.

Link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29305228

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over hart- en vaatziekten, resveratrol en cholesterol.
Resveratrol is een flavonoïde.