Seleniumsupplementen verlagen depressie

Onderzoeksvraag:
De resultaten van studies bij mensen met betrekking tot selenium en depressieve stoornissen zijn inconsistent en daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt een hoge selenium inname (via voeding of voedingssuplementen) de kans op het krijgen van depressie?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 20 studies (4 RCT’s, 9 cross-sectionele studies, 4 patiënt-controle studies en 3 prospectieve cohort studies) met in totaal 47164 deelnemers in de leeftijd van 18 tot 82 jaar.

Er was geen publicatie bias.
De RCT’s waren goed opgezet.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een hoge inname van seleniumsupplementen de kans op het krijgen van postnatale depressie significant met 3% [OR = 0.97, 95% BI = 0.95 tot 0.99, I2 = 0.0%, p = 0.507] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van seleniumsupplementen de kans op het krijgen van depressieve symptomen significant verlaagde [WMD = -0.37, 95% BI = -0.56 tot -0.18, I2 = 0.0%, p = 0.959].

De onderzoekers concludeerden dat een hoge inname van seleniumsupplementen de kans op het krijgen van postnatale depressie verlaagde. Verder, verlaagde het slikken van seleniumsupplementen de kans op het krijgen van depressieve symptomen.

Oorspronkelijke titel:
The role of selenium in depression: a systematic review and meta-analysis of human observational and interventional studies by Sajjadi SS, Foshati S, […], Rouhani H.

Link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8776795/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer informatie/studies over selenium en depressie.