Veel enkelvoudig onverzadigd vet verlaagt huidkanker

Afbeelding

Onderzoeksvraag:
Is er een verband tussen het eten van vet en het krijgen van huidkanker (basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom)?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 3 prospectieve cohort studies (175675 deelnemers, waarvan 30915 mensen met basaalcelcarcinoom, 4106 mensen met plaveiselcelcarcinoom en 1638 mensen met melanoom) en 9 patiënt-controle studies (328 mensen met basaalcelcarcinoom, 493 mensen met plaveiselcelcarcinoom, 1547 mensen met melanoom en 2660 mensen zonder huidkanker (de controles)). 

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden geen verband tussen het eten van totaal vet en het krijgen van huidkanker.

De onderzoekers vonden geen verband tussen het eten van verzadigd vet en het krijgen van huidkanker.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel enkelvoudig onverzadigd vet de kans op het krijgen van de huidkankersoort basaalcelcarcinoom significant met 10% [RR = 0.90, 95% BI = 0.85 tot 0.96] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel meervoudig onverzadigd vet de kans op het krijgen van de huidkankersoort plaveiselcelcarcinoom significant met 19% [RR = 1.19, 95% BI = 1.06 tot 1.33] verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel enkelvoudig onverzadigd vet de kans op het krijgen van de huidkankersoort basaalcelcarcinoom verlaagde. Echter, het eten van veel meervoudig onverzadigd vet verhoogde juist de kans op het krijgen van de huidkankersoort plaveiselcelcarcinoom.

Oorspronkelijke titel:
Dietary Fat Intake and the Risk of Skin Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies by Ruan L, Cheng SP and Zhu QX.

Link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31298947

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over vet, cohort studies/patiënt-controle studies en kanker.