Dagelijks 200 gram zuivelproducten verhogen ziekte van Parkinson

Afbeelding

Onderzoeksvraag:
De huidige bevindingen over de differentiële effecten van de verschillende dierlijke eiwittenbronnen in voeding op het risico op het krijgen van neurodegeneratieve ziekten zijn tegenstrijdig. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Wat is de relatie tussen het eten van de verschillende dierlijke eiwittenbronnen, zoals zuivel, vlees, gevogelte en vis en de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer, dementie of de ziekte van Parkinson?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 33 prospectieve cohort studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van vis de kans op het krijgen van Alzheimer significant met 25% [RR = 0.75, 95% BI = 0.57 tot 0.97] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van vis de kans op het krijgen van dementie significant met 16% [RR = 0.84, 95% BI = 0.75 tot 0.93] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van vis de kans op cognitieve achteruitgang significant met 15% [RR = 0.85, 95% BI = 0.81 tot 0.95] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel (totale) zuivelproducten de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson significant met 49% [RR = 1.49, 95% BI = 1.06 tot 2.10] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het drinken van veel melk de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson significant met 40% [RR = 1.40, 95% BI = 1.13 tot 1.73] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel (totale) zuivelproducten de kans op cognitieve achteruitgang significant met 11% [RR = 0.89, 95% BI = 0.80 tot 0.99] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel (totaal) vlees de kans op cognitieve achteruitgang significant met 28% [RR = 0.72, 95% BI = 0.57 tot 0.90] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel gevogelte de kans op cognitieve achteruitgang significant met 18% [RR = 0.82, 95% BI = 0.68 tot 0.99] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 200 gram (totale) zuivelproducten per dag, de kans op cognitieve achteruitgang significant met 12% verlaagde.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 200 gram (totale) zuivelproducten per dag, de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson significant met 11% verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van vis zowel de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer, dementie als cognitieve achteruitgang verlaagde, terwijl zuivelproducten, met name melk de ziekte van Parkinson verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Association between animal protein sources and risk of neurodegenerative diseases: a systematic review and dose-response meta-analysis by Talebi S, Asoudeh F, […], Mohammadi H.

Link:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36647769/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer informatie/studies over significant/RCT’s, zuivelproducten, vis, vlees en dementie.