Een hoge vitamine C-inname via voeding verlaagt borstkanker

Afbeelding

Onderzoeksvraag:
Het verband tussen vitamine C-inname en borstkanker is onduidelijk en daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt een hoge vitamine C-inname zowel de kans op het krijgen van borstkanker, doodgaan aan borstkanker als de terugkeer van borstkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 24 cohort studies en 30 patiƫnt-controle studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een hoge vitamine C-inname vergeleken met een lage inname, de kans op het krijgen van borstkanker significant met 14% [relatieve risico = 0.86, 95% BI = 0.81 tot 0.92, I2 = 78.7%, p 0.001] verlaagde.
Dit verlaagde risico bleef gelijk in de sensitiviteitsanalyses.

Echter, de onderzoekers vonden in cohort studies geen verband tussen een hoge vitamine C-inname en de kans op het krijgen van borstkanker [relatieve risico = 0.96, 95% BI = 0.89 tot 1.04, p = 0.295].

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses dat een hoge vitamine C-inname via voeding, de kans op het krijgen van borstkanker significant met 11% [relatieve risico = 0.89, 95% BI = 0.82 tot 0.96, p = 0.004] verlaagde.
Echter, dit verlaagde risico werd niet teruggevonden voor de inname van vitamine C via voedingssupplementen [relatieve risico = 1.02, 95% BI = 0.94 tot 1.10, p = 0.678].

De onderzoekers vonden dat een hoge vitamine C-inname vergeleken met een lage inname, de kans op doodgaan aan borstkanker significant met 22% [HR = 0.78, 95% BI = 0.69 tot 0.88, I2 = 2.6%] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat een hoge vitamine C-inname vergeleken met een lage inname, de kans op terugkeer van borstkanker significant met 19% [HR = 0.81, 95% BI = 0.67 tot 0.99, p = 0.043, I2 = 0.0%] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat een hoge vitamine C-inname via voeding zowel de kans op het krijgen van borstkanker, doodgaan aan borstkanker als de terugkeer van borstkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Association of vitamin C intake with breast cancer risk and mortality: a meta-analysis of observational studies by Zhang D, Xu P, [...], Dai Z.

Link:
https://www.aging-us.com/article/103769/text

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over significant/cohort studies, vitamine C en borstkanker.