Omega-3 vetzuren + vitamine E of D verlagen zwangerschapsdiabetes

Onderzoeksvraag:
Omega-3 vetzuren in combiatie met vitamine E of D supplement kan een belangrijke benadering zijn om de metabole status bij zwangerschapsdiabetes te verbeteren, maar de resultaten zijn tegenstrijdig. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt omega-3 vetzurensupplement in combinatie met vitamine E of D supplement de kans op het krijgen van zwangerschapsdiabetes?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 4 RCT’s.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat omega-3 vetzurensupplement in combinatie met vitamine E of D supplement het nuchter plasma glucosegehalte significant verlaagde [MD = -10.47, 95% BI = -15.33 tot -5.61, p  0.0001].

De onderzoekers vonden dat omega-3 vetzurensupplement in combinatie met vitamine E of D supplement de HOMA-IR waarde significant verlaagde [MD = -1.6, 95% BI = -2.44 tot -0.77, p = 0.0002].

De onderzoekers vonden dat omega-3 vetzurensupplement in combinatie met vitamine E of D supplement het malondialdehyde-gehalte significant verlaagde [MD = -1.00, 95% BI = -1.05 tot -0.95, p  0.00001].

De onderzoekers vonden dat omega-3 vetzurensupplement in combinatie met vitamine E of D supplement het triglyceridengehalte significant verlaagde [MD = -26.22, 95% BI = -38.94 tot -13.51, p  0.0001].

De onderzoekers vonden dat omega-3 vetzurensupplement in combinatie met vitamine E of D supplement de antioxidantencapaciteit significant verhoogde [MD = 173.51, 95% BI = 164.72 tot 182.30, p  0.00001].

De onderzoekers concludeerden dat omega-3 vetzurensupplement in combinatie met vitamine E of D supplement de kans op het krijgen van zwangerschapsdiabetes verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Influence of omega-3 fatty acid and vitamin co-supplementation on metabolic status in gestational diabetes: A meta-analysis of randomized controlled studies by Li F, Pei L, […], Ye H.

Link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32145487

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over omega-3 vetzuren, vitamine D en E, zwangerschap en suikerziekte.